Retur  

Modeller for tekstgennemgang

Genrer
Genrebestemmelse

Nonfiktion
Sagprosa/nonfiktive tekster.

Fiktion, skønlitteratur.  
Novelle, roman og drama.
Lyrik (digte m.m.)
 

Reklamer
Reklamefilm

Musikvideo
Musikvideo

Film
Spillefilm
Hollywoodmodellen

Se en opdeling af teksttyper her

 

Links
Haiku
Billedkomposition
Filmanalyse
Materiale om reklamer
danske reklamer - fra perioden 1961 - 1969
TV TEEN

Definition eventyr

 

 

 

 

 

Retur